ΠΡΟΦΙΛ | ΠΟΙΟΤΗΤΑ | PROJECTS | ΥΠΟΔΟΜΗ | EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Π. Νικολαϊδη 3,
Τ.Κ. 18863
Tηλ: 210 4312411
Fax: 210 4001967
e-mail: info@kokkinis.com.gr